Përshkrimi

Bërryll USB Huliot
Modelet:
50/15° , 75/15° , 110/15° , 125/15° , 50/30° , 75/30° , 110/30° , 125/30° , 50/45° , 75/45° , 110/45° , 125/45° , 160/45°

Sistemi i shkarkimit të kanalizimit dhe mbetjeve me zhurmë të ulët (temperaturë e ulët dhe e lartë) brenda strukturës së ndërtesës (zona e aplikimit B) si dhe brenda në tokë (zona e aplikimit D). Ndërtimi i sistemeve të ventilimit, kullimit të ujit të shiut dhe vakumit brenda ndërtesës (zona e aplikimit B). Lidhjet bëhen me metodën push-fit me vulë gome buzësh. Mund të lidhet me të gjitha sistemet push-fit të aprovuara sipas EN1451-1.

    AS Term, 2013 © All Rights Reserved | Powered by Vigorousa

    AL