Të gjithaSistemi i ujesjellesitDegë me dy dalje USIA

SKU: N/A

Përshkrimi

Degë me dy dalje USIA Huliot
Modelet:
110/75/87.5° , 110/110/87.5° , 125/110/87.5° , 160/110/87.5°

Sistemi i shkarkimit të kanalizimit dhe mbetjeve me zhurmë të ulët (temperaturë e ulët dhe e lartë) brenda strukturës së ndërtesës (zona e aplikimit B) si dhe brenda në tokë (zona e aplikimit D). Ndërtimi i sistemeve të ventilimit, kullimit të ujit të shiut dhe vakumit brenda ndërtesës (zona e aplikimit B). Lidhjet bëhen me metodën push-fit me vulë gome buzësh. Mund të lidhet me të gjitha sistemet push-fit të aprovuara sipas EN1451-1.

    AS Term, 2013 © All Rights Reserved | Powered by Vigorousa

    AL