Të gjithaSistemi i ujesjellesitFole dyshe USMM

SKU: N/A

Përshkrimi

Gyp i inspektimit USRE Huliot
Modelet:
50, 75 , 110 , 125 , 160

Sistemi i shkarkimit të kanalizimit dhe mbetjeve me zhurmë të ulët (temperaturë e ulët dhe e lartë) brenda strukturës së ndërtesës (zona e aplikimit B) si dhe brenda në tokë (zona e aplikimit D). Ndërtimi i sistemeve të ventilimit, kullimit të ujit të shiut dhe vakumit brenda ndërtesës (zona e aplikimit B). Lidhjet bëhen me metodën push-fit me vulë gome buzësh. Mund të lidhet me të gjitha sistemet push-fit të aprovuara sipas EN1451-1.

    AS Term, 2013 © All Rights Reserved | Powered by Vigorousa

    AL