Të gjithaPompa qarkulluese Armstrong HUPA

SKU: N/A

Përshkrimi

Pompat e qarkullimit të serive HUPA janë qarkullues të lagur të rotorit të dizajnuar për përdorim në sistemet e ngrohjes me shpejtësi konstante ose paksa të ndryshueshme të rrjedhës. Me ndërprerësin rrotullues me 3 hapa dhe programin e rregulluar të parazgjedhur, pothuajse çdo pikë pune e një sistemi mund të vendoset ekonomikisht.
Fushat kryesore të përdorimit:Ngrohja, kondicionimi dhe sistemet industriale si

  • Sistemi i tubacioneve të dyfishta
  • Sisteme me një tub
  • Ngrohja e dyshemesë
  • Kaldaja / qarku primar
  • Qarku i karikimit të magazinimit

Modelet e pompave qarkulluese HUPA:
AFT HUPA 25-6.0 U 180, 6 m Al
AFT HUPA 25-7.0 U 180, 7 m Al
AFT HGPA 25-8.0 U 180, 8 m Al
AFT HUPA 30-6.0 U 180, 6 m Al
AFT HUPA 30-7.0U180,7m/Alupump
AFT HGPA 30-8.0 U180, 8 m Al M
AFT HGPA 40-7.0 U250, 7 m Al M

    AS Term, 2013 © All Rights Reserved | Powered by Rron Kryeziu

    AL