TermostatetSALUS – Termostat FANCOIL

SKU: N/A

Përshkrimi

Një SALUS FC600 është një pajisje e përshtatshme për të kontrolluar njësinë tuaj të mbështjellësit në të dy sistemet me 2 tuba dhe 4 tuba dhe për menaxhimin e temperaturës në shtëpinë tuaj ose mjedisin e punës. Për një lidhje interneti, ky produkt duhet të përdoret me SALUS Universal Gateway (UG600 / UGE600) dhe SALUS Smart Home App. Ju gjithashtu mund të përdorni SALUS FC600 pa një lidhje interneti.


TIPARET

 • Kontrollohet manualisht ose përmes internetit (duke përdorur aplikacionin SALUS Smart Home)
 • Modaliteti NGROHJE / FTOHJE
 • Modaliteti ECO
 • Hyrjet shumëfunksionale: S1 – ndërrim manual ose automatik midis modalitetit NGROHJE / FTOHJE (duke përdorur sensorin e tubit ose kontaktin NO-COM); S2 – ndërprerësi i mënyrës së funksionimit (p.sh. një sensor i shfrytëzimit për kontaktin e kartës kyçe ose sensorin e jashtëm të temperaturës)
 • Algoritmi i integruar TPI (Koha proporcionale dhe integrale), i cili siguron një temperaturë të qëndrueshme të dhomës
 • Matje me precizion të lartë të temperaturës
 • Kontroll automatik ose manual i shpejtësisë së ventilatorit duke përdorur 3 cilësime të ventilatorit të ndryshueshëm për të zgjedhur (E ulët / Mesatare / E lartë)
 • Orari kohor: 5 + 2 (ditët e javës + fundjavat) // programi 7 ditor // ditor – 6 grupe të ndryshme kohore, të ndryshme për çdo ditë
 • 30 konfigurime të ndryshme të punës
 • Konfiguruar dhe azhurnuar përmes Internetit (kur është i lidhur me UGE600)
 • Mbrojtje kundër ngricave dhe mbinxehjes
 • Funksion automatik ose manual i kyçjes së çelësit (parandalimi i manipulimit të palejuar)
 • Treguesi i ndryshimit të elementit të filtrit
 • Operacion intuitiv përmes panelit prekës
 • Ekran i lehtë për t’u përdorur me ndriçim me menu grafike
 • Sistemi i montimit të shpejtë
Furnizimi  230 V AC
Rezultatet e kontrollit:
– Kontrolli i shpejtësisë së ventilatorit (ingranazhi I, II, III)
– Aktivizuesi i valvulës (ftohja / ngrohja)
 230 V AC; 5 (2)
RF  ZigBee 2,4 GHz
Shkallë temperature  5 – 40ºC
Dimensioni [mm]  W-86 H-86 D-42

  AS Term, 2013 © All Rights Reserved | Powered by Vigorousa

  AL